ما همیشه برای مردم کار می کنیم


چشم انداز

آنچه چشم انداز ما را می سازد در واقع سوالها و ای کاش هایی است که در ذهن ما نقش بسته است

اهداف

اهداف کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا (کانون تکرا)

استراتژی ها

استراتژی های تکرا به منظور تحقق چشم انداز تکرا و دسترسی به اهداف تعیین شده است

برنامه ها

برنامه های تکرا با رویکردهای مشارکتی تدوین شده اند و با این رویکرد بهبود خواهند یافت

ما دوست داشتیم روستانشینی اونقدر جذاب باشه که هیچ روستایی قصد مهاجرت نداشته باشه، مهاجرت کرده ها برگردند و حتی شهرنشین ها هم به فکر زندگی در روستاها باشند.


داستان تکرا از اونجایی شروع شد که دوست داشتیم روستا جایی برای زندگی، رشد و پویایی، نشاط و افتخار آفرینی باشد. دوست داشتیم روستا شبیه روستا باشد. رسالت و مأموریت یک روستا را انجام دهد. با ورود تکنولوژی و رسانه های ارتباطی سبک زندگی روستایی تغییر نکند. طرز لباس پوشیدن، آئین ها و آدام و رسوم روستایی فراموش نشوند. روستا واقعا روستا بماند و شبیه شهر نشود.


داستان تکرا


هفته نگار تکرا

تقویم هفتگی تکرا ، معرف 48 هفته موضوعی در وبسایت تکرا می­باشد که با اهداف زیر طراحی شده است:
نامگذاری موضوعی هر هفته در تکرا به نام یک فعالیت یا موضوع در روستا و یا چالش و مساله پیش روی روستاییان
بررسی فعالیت­های در حال انجام در روستاها در هر هفته با حضور و مشارکت جامعه هدف روستاییان
امکان بازخوانی مسایل مبتلابه و مشکلات موضوعی در هر هفته با حضور و مشارکت جامعه هدف روستاییان، متخصصان حوزه روستا و سایر علاقه­مندان
فراهم آوردن امکان حضور روستاییان، متخصصان حوزه روستا و سایر علاقه­مندان در اتاق گفتگوی تکرا بر اساس موضوع آن هفته
همراهی، مشارکت و تسهیلگری مدیران تکرا و تکراوندان در اتاق گفتگوی تکرا با روستاییان و سایر مخاطبان
بررسی، تحلیل و جمع بندی نظرات اعمال شده در انتهای هر هفته و ارائه گزارش تکرا به عنوان نظر کارشناسی بر روی تقویم هفتگی
انعکاس گزارشات هفتگی به مقامات مسؤول محلی جامعه هدف روستاییان –در صورت دسترسی- به منظور بررسی­های بیشتر با توجه به مشارکت مستقیم روستاییان