×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 895

 • موضوع منابع روستا شامل 8 عنوان اصلی هفتگی می باشد که هر کدام از این هفته ها، دارای روزهایی با موضوعات مرتبط به آن هفته اند.
 • 2. منابع طبیعی روستا و نحوه بهره برداری

  .

  .

 • 4. جنگلداری و قطع درختان جنگل

  . .

 • 6. رودخانه، دریاچه و یا دریا و نحوه بهره برداری

  . .

 • 8. اقلیم و نقش آن در توسعه روستا

  .

  .

 • 1. محیط زیست روستا و حفظ آن

  .

 • 3. بارش های طبیعی و نحوه استحصال

  . .

 • 5. گیاهان طبیعی و حیات وحش روستا و حفظ آن

  . .

 • 7. بلایای طبیعی در روستا و راههای کنترل آن

  . .