×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 895

مجمع معین

سازمان ها، موسسات، نهادها، شرکت ها، سمن ها و کلیه گروه هایی که یاریگر تکرا خواهند بود و برای اجرای برنامه های تکرا نقش آفرینی خواهند کرد، اعضای مجمع معین تکرا را تشکیل می دهند.

اعضای این مجمع عبارتند از

  1. سازمان های دولتی مرتبط با توسعه کارآفرینی روستایی
  2. مؤسسات و نهادهای علمی- پژوهشی که به فعالیت در بخش های مختلف توسعه روستا و کارآفرینی روستایی علاقه مند هستند و در قالب مسئولیت اجتماعی خود به ارائه پشتیبانی های علمی از طرح تکرا می پردازند
  3. مؤسسات مالی، بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های تولیدی و خدماتی که جهت تأمین بخشی از هزینه های طرح  تکرا، تمایل داشته اند و در قالب مسئولیت اجتماعی خود به ارائه پشتیبانی های مالی و تسهیلاتی از طرح تکرا می پردازند.
  4. تشکل های داوطلب مردمی و گروههای دانشجویی که در قالب مسئولیت اجتماعی خود به پشتیبانی اجرایی از طرح تکرا می پردازند.