×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 895

مجمع پیشگامان

پیشگامان تکرا مردم روستایی هستند که برای زمینه سازی ورود تیم تکرا به منطقه و آماده سازی مردم روستا برای همکاری و مشارکت در اجرای این طرح فعالیت می کنند.

اعضای این مجمع عبارتند از

  1. ریش سفیدها و افراد دارای تجربه روستایی
  2. افراد مذاکره گر و تأثیرگذار روستایی
  3. دهیار روستا و اعضای شورای اسلامی روستا

 

این افراد به منظور آماده و هماهنگ کردن فضای فکری روستا و تسهیل کردن زمینه های اجرایی طرح تکرا در راستای هر یک از گام های اجرایی طرح نقش آفرینی خواهند کرد.